2e Berap 2020
portal

Financiën

Voortgang Vervangingsinvesteringen

In onderstaande tabel is de voortgang van investeringen opgenomen. De voortgang is opgenomen in de kolom projectfase. De letters hebben de volgende betekenis: V (voorbereiding), U (uitvoering) en A (afronding).
Om de financiële voortgang te duiden is het totaal beschikbaar gestelde krediet opgenomen en de uitgaven die gedaan zijn t/m juni 2020.
In de kolom “€” is met symbolen aangegeven of op dit moment de verwachting is dat de investering gedaan kan worden met het beschikbaar gestelde krediet (groene vink) of dat dit niet het geval is (rood kruis).
De investeringen met een rood kruis zijn voorzien van een toelichting als de afwijking > 20% t.o.v. beschikbaar gesteld krediet met een minimum van € 20.000. Dit is conform de financiële verordening Meierijstad.
We laten in onderstaande tabel de voortgang van vervangingsinvesteringen zien per projectfase en per jaar van beschikbaar stellen. Dit betekent dat sommige soorten vervangingsinvesteringen (o.a. machines) op meer dan één regel voorkomen.

Deze pagina is gebouwd op 04/28/2021 11:42:53 met de export van 09/25/2020 09:57:29