2e Berap 2020
portal

Financiën

Voortgang investeringen

Investeringen

In onderstaande tabel is de voortgang van investeringen opgenomen. De voortgang is opgenomen in de kolom projectfase. De letters hebben de volgende betekenis: V (voorbereiding), U (uitvoering) en A (afronding).
Om de financiële voortgang te duiden is het totaal beschikbaar gestelde krediet opgenomen en de uitgaven die gedaan zijn t/m juni 2020.
In de kolom “€” is met symbolen aangegeven of op dit moment de verwachting is dat de investering gedaan kan worden met het beschikbaar gestelde krediet (groene vink) of dat dit niet het geval is (rood kruis).
De investeringen met een rood kruis zijn voorzien van een toelichting als de afwijking > 20% t.o.v. beschikbaar gesteld krediet met een minimum van € 20.000. Dit is conform de financiële verordening Meierijstad.

We hebben de investeringen als volgt onderverdeeld:

Investeringen
We activeren de uitgaven van deze kredieten en jaarlijks vindt afschrijving plaats. De kapitaallasten (afschrijving en rente) zijn opgenomen in de gemeentebegroting.

Investeringen met inkomsten
Voor deze investeringen zijn inkomsten van derden te verwachten.

Investeringen in riolering
De uitgaven van de kredieten van het VGRP++ (Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan) worden ook geactiveerd.

Deze pagina is gebouwd op 04/28/2021 11:42:53 met de export van 09/25/2020 09:57:29