2e Berap 2020
portal

Programmalijnen

Inclusie

Inclusie

Ambitie

‘Iedereen kan meedoen’ is klare taal voor ‘Inclusie’. De ambitie is een samenleving waarin iedereen mee kan doen. Dit betekent Meierijstad fysiek, sociaal en digitaal toegankelijk maken.

Activiteiten

Begroting 2020

Toelichting bestuursrapportage

Voor inclusie is bovenstaande ambitie geformuleerd.
Sinds 2020 is Inclusie een programmalijn. In juni 2020 heeft er een beeldvormende avond plaatsgevonden en is een doorkijk gegeven naar de activiteiten voor 2020.

Deze pagina is gebouwd op 04/28/2021 11:42:53 met de export van 09/25/2020 09:57:29