2e Berap 2020
portal

Programmalijnen

In het Mijlpalen van Meierijstad document zijn 5 centrale thema’s benoemd: participatie, leefbaarheid, innovatie, duurzaamheid en gezondheid. Het college heeft deze thema’s in de vorm van programmalijnen opgepakt, dit omdat de activiteiten van deze thema’s als een “breipen” door meerdere begrotingsprogramma’s lopen. Daardoor ontstaat een matrixorganisatie om activiteiten in samenhang op te pakken. Aanvullend op de centrale thema’s heeft het college de programmalijnen omgevingswet, organisatieontwikkeling en inclusie vastgesteld. Ook de activiteiten in deze programmalijnen raken meerdere begrotingsprogramma’s.

Zoeken binnen deze pagina.
Kies een van de sorteer opties.
Sorteren op
Deze pagina is gebouwd op 04/28/2021 11:42:53 met de export van 09/25/2020 09:57:29