2e Berap 2020
portal

Algemeen

Samenvatting

Deze 2e bestuursrapportage 2020 start met een financiële samenvatting en de programmalijnen. Daarna volgen de begrotingsprogramma’s met de 3-W vragen en een hoofdstuk financiën.

Voor de 3-W vragen is de inhoud als volgt samengesteld:

Wat willen we bereiken?
De teksten komen uit het coalitieakkoord en blijven tijdens de hele collegeperiode op grote lijnen intact.

Wat gaan we daarvoor doen?
De 2e W-vraag ‘Wat gaan we daarvoor doen?’ of beter ‘Wat hebben we daar in de 1e helft 2020 voor gedaan?’ is in de vorm van een zogenaamd stoplichtenrapportage. U kunt dan snel zien wat de voortgang is van deze activiteiten. Wij informeren u over de voortgang van alle activiteiten uit de programmabegroting 2020.

Wat kost het?
Bij de 3e W-vraag ‘Wat kost het?’ is een financiële afwijkingenrapportage opgenomen, waarbij financiële afwijkingen > € 20.000 zijn voorzien van een toelichting.

De symbolen in de rapportage hebben de volgende betekenis:

     

= Gerealiseerd of loopt volgens planning.

     

= Deels gerealiseerd

     

= Niet gerealiseerd

Corona
Er wordt een eerste indicatie gegeven van de uitgaven en inkomsten in verband met Corona.

Financiën
We gaan hier in op de voortgang van investeringen, eenmalige budgetten en de post onvoorzien.

Deze pagina is gebouwd op 04/28/2021 11:42:53 met de export van 09/25/2020 09:57:29