2e Berap 2020
portal

Financiën

Onvoorziene uitgaven

Onvoorziene uitgaven

Stelpost: Onvoorziene uitgaven (budgettair neutraal)
In de begroting 2020 is een structurele stelpost voor onvoorzien opgenomen van € 250.000. Deze stelpost kan worden aangewend voor dekking van incidentele tegenvallers in de exploitatie op het gebied van bestaand beleid en als dekking voor lasten van activiteiten die van tevoren niet voorzien zijn, maar die gedurende het begrotingsjaar wel belangrijk zijn.
Tot en met de verwerking van de 2e bestuursrapportage 2020 is er voor de volgende zaken een beroep gedaan op deze stelpost:

  •  Extra nachtelijke controles bestuurscentrum Dommelrode in verband met defect aan meldinstallatie € 1.195
  • Sanering ondergrondse textielcontainers € 21.500

Deze aanspraken zijn gemeld in de 1e bestuursrapportage 2020. In de 2e bestuursrapportages 2020 is er geen aanspraak op de post onvoorzien gedaan.
Na de 2e bestuursrapportage 2020 resteert een bedrag van € 227.305 voor 2020.

Deze pagina is gebouwd op 04/28/2021 11:42:53 met de export van 09/25/2020 09:57:29