2e Berap 2020
portal

We zorgen voor optimaal vastgoedbeheer en maken slimme combinaties tussen behoefte aan ruimte en leegstand van onze gebouwen.

Aangezien Meierijstad fysieke toegankelijkheid van (niet-)openbare gebouwen en de voorzieningen in deze gebouwen hoog in het vaandel heeft staan, zijn in 2019 in samenwerking met de Stichting Toegankelijk Meierijstad (STM) alle gemeentelijke gebouwen gescreend op toegankelijkheid. De inventarisaties van de benodigde werkzaamheden zijn in 2019 door de STM vastgelegd in rapportages per gebouw en besproken met Vastgoedbeheer. In 2020 worden de noodzakelijke toegankelijkheidswerkzaamheden aan diverse gebouwen uitgevoerd.

Aangezien Meierijstad fysieke toegankelijkheid van (niet-)openbare gebouwen en de voorzieningen in deze gebouwen hoog in het vaandel heeft staan, zijn in 2019 in samenwerking met de Stichting Toegankelijk Meierijstad (STM) alle gemeentelijke gebouwen gescreend op toegankelijkheid. De inventarisaties van de benodigde werkzaamheden zijn in 2019 door de STM vastgelegd in rapportages per gebouw en besproken met Vastgoedbeheer. In 2020 worden de noodzakelijke toegankelijkheidswerkzaamheden aan diverse gebouwen uitgevoerd.

0.3.4 Fysieke toegankelijkheid gebouwen

Toelichting:

De kleine toegankelijkheidswerkzaamheden die uit de rapportage zijn voortgekomen, worden inmiddels uitgevoerd en ten laste gebracht van de exploitatie. De gereedmelding van al deze kleine werkzaamheden wordt eind 2020 verwacht.
De kosten voor de grote toegankelijkheidswerkzaamheden zijn begroot op € 250.000 en opgevoerd voor de Kadernota 2021

Deze pagina is gebouwd op 04/28/2021 11:42:53 met de export van 09/25/2020 09:57:29