2e Berap 2020
portal

De ambtelijke organisatie toont ondernemerschap en eigenaarschap.

Meierijstad verbindt haar 13 kernen en haar ambities aan netwerkrelaties van lokaal tot internationaal. We brengen in kaart welke kansrijke en toonaangevende evenementen, bijeenkomsten of gelegenheden er in 2020 zijn, binnen en buiten Meierijstad (jaarprogramma). Op basis van het jaaroverzicht/programma nodigen we de juiste relaties uit op een vooraf afgewogen moment. We brengen ons netwerk in kaart. Wij initiëren of stimuleren jaarlijks 1 of 2 aansprekende evenementen die een bijdrage leveren aan onze ambities of ons kansen bieden ons netwerk te verstevigen (de Meierijstadtafel). Om aan het gevoel van verbondenheid te werken faciliteert de gemeente Meierijstad initiatieven die bijdragen aan de verbinding van onze dertien kernen.

Meierijstad verbindt haar 13 kernen en haar ambities aan netwerkrelaties van lokaal tot internationaal. We brengen in kaart welke kansrijke en toonaangevende evenementen, bijeenkomsten of gelegenheden er in 2020 zijn, binnen en buiten Meierijstad (jaarprogramma). Op basis van het jaaroverzicht/programma nodigen we de juiste relaties uit op een vooraf afgewogen moment. We brengen ons netwerk in kaart. Wij initiëren of stimuleren jaarlijks 1 of 2 aansprekende evenementen die een bijdrage leveren aan onze ambities of ons kansen bieden ons netwerk te verstevigen (de Meierijstadtafel). Om aan het gevoel van verbondenheid te werken faciliteert de gemeente Meierijstad initiatieven die bijdragen aan de verbinding van onze dertien kernen.

0.2.1 Investeren in netwerk en relaties

Toelichting:

Voor 2020 is een jaarprogramma opgesteld met een aantal aansprekende evenementen. Door corona is van het jaarprogramma weinig tot niets gerealiseerd. Grote(re) fysieke evenementen zullen dit jaar waarschijnlijk niet gehouden mogen worden.
Ook het onderdeel “verbinding van onze dertien kernen” is door corona maar gedeeltelijk gerealiseerd.
De gemeente Meierijstad is hard getroffen door corona. Het is nog niet duidelijk op welke wijze wij dit willen herdenken. Een substantieel deel van de middelen 2020 willen we hiervoor inzetten.

In het kader van de strategische agenda van de regio en de Regio Deal hebben wij ons bestuurlijk netwerk, ook richting Den Haag. weten uit te breiden.

Deze pagina is gebouwd op 04/28/2021 11:42:53 met de export van 09/25/2020 09:57:29