2e Berap 2020
portal

De ambtelijke organisatie toont ondernemerschap en eigenaarschap.

In 2020 zijn we gastregio voor de Landschapstriënnale 2020. Door dit evenement komen Meierijstad en haar landschappen in het buitengebied positief in beeld; voor de bewoners en daarbuiten die van het landschap willen genieten en voor (recreatieve) ondernemers die het landschap gebruiken. Inmiddels zijn we aan de slag met de voorbereiding en organisatie ervan. De gemeente Meierijstad en de Brabantse waterschappen Aa en Maas, De Dommel en Brabantse Delta organiseren in september 2020 het Living Lab ‘Brabantse Beekdalen’ als onderdeel van de Landschapstriënnale 2020. Op een locatie in Meierijstad wordt een ééndaagse conferentie georganiseerd gericht op professionals en de hele maand september zijn beleving en educatie voor een breed publiek en kinderen onderdeel van het programma.

In 2020 zijn we gastregio voor de Landschapstriënnale 2020. Door dit evenement komen Meierijstad en haar landschappen in het buitengebied positief in beeld; voor de bewoners en daarbuiten die van het landschap willen genieten en voor (recreatieve) ondernemers die het landschap gebruiken. Inmiddels zijn we aan de slag met de voorbereiding en organisatie ervan. De gemeente Meierijstad en de Brabantse waterschappen Aa en Maas, De Dommel en Brabantse Delta organiseren in september 2020 het Living Lab ‘Brabantse Beekdalen’ als onderdeel van de Landschapstriënnale 2020. Op een locatie in Meierijstad wordt een ééndaagse conferentie georganiseerd gericht op professionals en de hele maand september zijn beleving en educatie voor een breed publiek en kinderen onderdeel van het programma.

0.2.2 Landschapstriënnale 2020

Toelichting:

Vanwege de maatregelen rondom COVID-19 heeft de landelijke organisatie besloten om het evenement te verplaatsten naar april 2021. De gemeente en de Brabantse waterschappen hebben een gezamenlijke website ingericht waarin de actuele situatie is te volgen. Zie: https://www.brabantsebeken.nl/.

Deze pagina is gebouwd op 04/28/2021 11:42:53 met de export van 09/25/2020 09:57:29