2e Berap 2020
portal

De ambtelijke organisatie toont ondernemerschap en eigenaarschap.

De programmalijn Organisatieontwikkeling richt zich ook in 2020 op het ontwikkelen van de ‘Meierijstadse manier van werken’. Het komen tot de ‘Meierijstadse manier van werken’ doen we onder andere door het aanbieden van de trainingen ‘Klare taal’ en ‘Elkaar aanspreken op gemaakte afspraken’(verplichte trainingen), Corporate Communicatie, een organisatiedag met een thema en het stimuleren van het uitdragen van de kernwaarden van de organisatie door diverse activiteiten.

De programmalijn Organisatieontwikkeling richt zich ook in 2020 op het ontwikkelen van de ‘Meierijstadse manier van werken’. Het komen tot de ‘Meierijstadse manier van werken’ doen we onder andere door het aanbieden van de trainingen ‘Klare taal’ en ‘Elkaar aanspreken op gemaakte afspraken’(verplichte trainingen), Corporate Communicatie, een organisatiedag met een thema en het stimuleren van het uitdragen van de kernwaarden van de organisatie door diverse activiteiten.

0.2.3 Organisatieontwikkeling

Toelichting:

Door de coronamaatregelen verloopt het werk nu anders dan anders. Sommige dingen verlopen niet zoals we vooraf gepland hadden. Andere dingen komen ineens in een stroomversnelling en lijken als vanzelf te gaan. Zoals bijvoorbeeld de grote zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en het eigenaarschap dat medewerkers in de coronaperiode hebben laten zien. Zonder pardon zijn we met zijn allen overgeschakeld van samenwerken op kantoor naar digitaal samenwerken, waarbij het grootste deel van het werk gewoon door is gegaan. De manier waarop dit tot stand is gekomen, is iets om trots op te zijn. Dit laat zien dat we al stappen hebben gezet met de ontwikkeling van zelforganisatie in Meierijstad. In de rest van 2020 pakken we dan ook door op deze ontwikkeling.

De coronamaatregelen hebben er echter wel voor gezorgd dat fysieke bijeenkomsten geen doorgang konden vinden. Hierdoor is de organisatiedag 2020 komen te vervallen. Door bestaande trainingen om te vormen naar online trainingen, zijn we erin geslaagd om deze zoveel mogelijk wel doorgang te laten vinden.

Deze pagina is gebouwd op 04/28/2021 11:42:53 met de export van 09/25/2020 09:57:29