2e Berap 2020
portal

De ambtelijke organisatie toont ondernemerschap en eigenaarschap.

In 2020 evalueren we de startgesprekken burgerparticipatie bij beleid- en besluitvorming van 2019. Samen met de fractievoorzitters en griffie wordt vervolgens bekeken voor welke onderwerpen zij in 2020 een startgesprek willen en in welke vorm we dit gaan doen.

In 2020 evalueren we de startgesprekken burgerparticipatie bij beleid- en besluitvorming van 2019. Samen met de fractievoorzitters en griffie wordt vervolgens bekeken voor welke onderwerpen zij in 2020 een startgesprek willen en in welke vorm we dit gaan doen.

0.2.4 Burgerparticipatie bij beleid- en besluitvorming - pilot

Toelichting:

In het eerste kwaartaal van 2020 is de pilot (2019) van de startgesprekken burgerparticipatie geëvalueerd met de fractievoorzitters. Besloten is om de pilot voort te zetten in 2021 en wederom drie thema's aan te wijzen waarop komende periode een startgesprek zal gaan plaatsvinden. Een van de drie thema's, zo heeft de raad bepaald, is in geval de visie warmtetransitie: hiervoor is een startgesprek in september gepland. De andere twee thema's worden nog bepaald door de fractievoorzitters.

Deze pagina is gebouwd op 04/28/2021 11:42:53 met de export van 09/25/2020 09:57:29