2e Berap 2020
portal

We zorgen voor optimaal vastgoedbeheer en maken slimme combinaties tussen behoefte aan ruimte en leegstand van onze gebouwen.

In 2020 wordt er zoals vastgelegd in de Kadernota Vastgoed (KV) en het Duurzaam Meerjarig OnderhoudsPlan (DMOP) verder uitvoering gegeven aan het beheer en het onderhoud van het maatschappelijk vastgoed. Met de vaststelling van de KV is ook het kwaliteitskader vastgesteld waaraan het maatschappelijk vastgoed moet voldoen. Aan de hand van de Balanced Score Card-methode wordt de gemeentelijke vastgoedportefeuille getoetst op diverse prestatievelden. Op basis van deze screening wordt er per gebouw een advies opgesteld om te consolideren, te herpositioneren, te renderen, aan te houden of af te stoten.

In 2020 wordt er zoals vastgelegd in de Kadernota Vastgoed (KV) en het Duurzaam Meerjarig OnderhoudsPlan (DMOP) verder uitvoering gegeven aan het beheer en het onderhoud van het maatschappelijk vastgoed. Met de vaststelling van de KV is ook het kwaliteitskader vastgesteld waaraan het maatschappelijk vastgoed moet voldoen. Aan de hand van de Balanced Score Card-methode wordt de gemeentelijke vastgoedportefeuille getoetst op diverse prestatievelden. Op basis van deze screening wordt er per gebouw een advies opgesteld om te consolideren, te herpositioneren, te renderen, aan te houden of af te stoten.

0.3.1 Vastgoedportefeuille

Toelichting:

Er wordt uitvoering gegeven aan het Duurzaam Meerjarig Onderhoudsplan en er worden kwaliteitskaders uitgewerkt op het gebied van veiligheid, duurzaamheid en toegankelijkheid.
De screening van de vastgoedportefeuille middels de Balanced Score Card-methode is afhankelijk van de oplevering van de verhuurmodule door Ultimo. De oplevering van deze verhuurmodule wordt in oktober 2020 verwacht.

Deze pagina is gebouwd op 04/28/2021 11:42:53 met de export van 09/25/2020 09:57:29