2e Berap 2020
portal

We zorgen voor optimaal vastgoedbeheer en maken slimme combinaties tussen behoefte aan ruimte en leegstand van onze gebouwen.

Voor het realiseren van optimale bezetting(en) van de gebouwen wordt in 2020 “De Makelaarsfunctie” ingericht. “De Makelaarsfunctie” is een website waar vraag naar en aanbod van maatschappelijk vastgoed bij elkaar worden gebracht.

Voor het realiseren van optimale bezetting(en) van de gebouwen wordt in 2020 “De Makelaarsfunctie” ingericht. “De Makelaarsfunctie” is een website waar vraag naar en aanbod van maatschappelijk vastgoed bij elkaar worden gebracht.

0.3.2 Ontwikkeling makelaarsfunctie vastgoed

Toelichting:

Ten gevolge van de nog niet gerealiseerde oplevering van de verhuurmodule van Ultimo kan de Makelaarsfunctie nog niet worden ingericht. De verhuurmodule vormt namelijk de basis voor de Makelaarsfunctie.
De oplevering van de verhuurmodule staat gepland voor oktober 2020. Daarna worden de objectgegevens ingevoerd en kan er in 2021 een koppeling worden gemaakt met de Makelaarsfunctie.

Deze pagina is gebouwd op 04/28/2021 11:42:53 met de export van 09/25/2020 09:57:29