2e Berap 2020
portal

Onze dienstverlening is klantvriendelijk, resultaatgericht, laagdrempelig, servicegericht en dichtbij.

We onderzoeken de mogelijkheid om de klachten formeel af te laten doen door de aangewezen klachtbehandelaars. Dat laatste is van belang voor een zo snel en zo informeel mogelijke afwikkeling van de klacht. Thans kan een klachtbehandelaar een klacht alleen met instemming van klager informeel afwikkelen maar kan, als die instemming ontbreekt, alleen het verantwoordelijke bestuursorgaan een klacht formeel afdoen.

We onderzoeken de mogelijkheid om de klachten formeel af te laten doen door de aangewezen klachtbehandelaars. Dat laatste is van belang voor een zo snel en zo informeel mogelijke afwikkeling van de klacht. Thans kan een klachtbehandelaar een klacht alleen met instemming van klager informeel afwikkelen maar kan, als die instemming ontbreekt, alleen het verantwoordelijke bestuursorgaan een klacht formeel afdoen.

0.1.8  Klachtenbehandelaar

Toelichting:

De beleidsregels zijn conform het voornemen aangepast.

Deze pagina is gebouwd op 04/28/2021 11:42:53 met de export van 09/25/2020 09:57:29