2e Berap 2020
portal

Onze dienstverlening is klantvriendelijk, resultaatgericht, laagdrempelig, servicegericht en dichtbij.

Uit een korte evaluatie van het burgerinnovatiefonds is in eerste helft 2019 geconcludeerd dat er (nog) weinig verzoeken zijn binnengekomen en dat dit wellicht aan de mate van bekendheid van het burgerinnovatiefonds ligt. Ook zijn er verzoeken binnengekomen die niet passen binnen de spelregels van het fonds. Deze verzoeken zijn veelal doorverwezen naar andere (subsidie)mogelijkheden. ConsultingKids, een organisatie die leerlingen van basisscholen betrekt bij (volwassen)vraagstukken is in 2019 in samenwerking met leerlingen groep 8 van 3 basisscholen uit Meierijstad aan de slag gegaan met de bekendheid van het burgerinnovatiefonds. De adviezen zijn verwerkt en worden in 2020 verder uitgevoerd. De inwoners van Meierijstad kunnen ook in 2020 een beroep doen op het fonds wanneer zij een initiatief hebben voor sociale of technische innovatie en of een bijdrage leveren aan de participatie in Meierijstad.

Uit een korte evaluatie van het burgerinnovatiefonds is in eerste helft 2019 geconcludeerd dat er (nog) weinig verzoeken zijn binnengekomen en dat dit wellicht aan de mate van bekendheid van het burgerinnovatiefonds ligt. Ook zijn er verzoeken binnengekomen die niet passen binnen de spelregels van het fonds. Deze verzoeken zijn veelal doorverwezen naar andere (subsidie)mogelijkheden. ConsultingKids, een organisatie die leerlingen van basisscholen betrekt bij (volwassen)vraagstukken is in 2019 in samenwerking met leerlingen groep 8 van 3 basisscholen uit Meierijstad aan de slag gegaan met de bekendheid van het burgerinnovatiefonds. De adviezen zijn verwerkt en worden in 2020 verder uitgevoerd. De inwoners van Meierijstad kunnen ook in 2020 een beroep doen op het fonds wanneer zij een initiatief hebben voor sociale of technische innovatie en of een bijdrage leveren aan de participatie in Meierijstad.

0.1.11  Burgerinnovatiefonds

Toelichting:

Het Nieuwe Ideeën Fonds (voorheen Burgerinnovatiefonds) sluit aan bij de gemeentelijke ambities. ConsultingKids is in 2019 ingeschakeld om het fonds meer bekend te maken bij onze inwoners. In 2020 ondersteunt ConsultingKids bij ideeën en uitwerkingen van NIF Junior (jeugd) en ideeën voor 1,5m samenleving . ConsultingKids heeft de volgende website gebouwd; www.nieuweideeenfonds.nl. Deze website is in juni 2020 online gegaan. Op deze site kunnen inwoners ideeën aandragen voor en door inwoners zelf.

Deze pagina is gebouwd op 04/28/2021 11:42:53 met de export van 09/25/2020 09:57:29